.

Creatie

Logo + Huisstijl

Natuurlijk kun je het logo en huisstijl van je organisatie door die aardige buurman of vriend die er zo handig in is laten ontwerpen. Of zelf met een gratis programma. Realiseer, een logo en een huisstijl zorgen voor herkenbaarheid en naamsbekendheid bij je doelgroep en moeten dus in één keer helder maken wat je organisatie doet.

De visie van TOF! The Online Factory op logo's en huisstijlen.

  • Het logo en je huisstijl is medebepalend voor het gewenste imago van je organisatie. Dus zorg er voor dat het  passend is voor de activiteiten. Zowel in kleur, afbeelding, als lettergebruik.
  • Verfris je logo en huisstijl eens per vijf tot zeven jaar jaar. Andere tijden, andere trends waar je als organisatie een beetje bij in wilt blijven. Tenslotte draagt het ook bij aan je imago en herkenbaarheid.
  • Gebruik het logo en je huisstijl consequent. Het zorgt voor herkenbaarheid, dus altijd in de juiste samenstelling van kleur en lettergebruik toepassen.
  • Gebruik het logo kwalitatief. Geen kopie van een kopie gebruiken. En niet van je website afhalen. Voor drukwerk gebruik je EPS formaat, in je website JPG of PNG. Laten rondzwerven in allerlei bestanden draagt ook niet echt bij aan kwaliteit.
  • Elk gebruik vraagt om een andere kwaliteit. Een spandoek, een website of een flyer kennen een andere kleuropmaak, bestandsformaat en eventueel resolutie.
  • Zorg voor een databank waar je logo in meerdere formaten en resoluties beschikbaar is. TOF! The Online Factory heeft zo'n databank voor u beschikbaar. En afwijkende maten en resoluties zijn zo bijgemaakt.
  • Leg je huisstijl in een simpele handleiding (handboek huisstijl) vast en maak het toegankelijk voor je medewerkers.

The Online Factory ontwerpt en beheert je logo en huisstijl.
Ook een toffe huisstijl nodig? Je mag ons altijd bellen!

Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp?
Neem dan direct contact op met Jill Oosterhuis
of bel haar direct 070 - 40 40 408

Onze referenties